Kombinasi Nama Anak Perempuan Edisi 1

Sedang mencari nama ANAK PEREMPUAN?  Bukan senang nak dapat makna yang tepat dalam bahasa arab & transliterasi yang betul bila di...Sedang mencari nama ANAK PEREMPUAN? 
Bukan senang nak dapat makna yang tepat dalam bahasa arab & transliterasi yang betul bila dirumikan. Yang ni 100% trusted source. Jadi kepada sahabat-sahabat dan sedara mara yang tengah mencari nama untuk bakal anak tu boleh ambik dari sini.


p/s : NAK COPY, PASTE AND SHARE BOLEH TAK PAYAH MINTA IZIN TAPI AWAS : JANGAN DI UBAH EJAAN KERANA DI KHUATIRI MEMBAWA MAKSUD YANG TIDAK BAIK ATAU TIADA MAKSUD. TQ 1. `AADILA SYAFEEQA (عادلة شفيقة) - ORANG YANG ADIL YANG PENYAYANG (sebut 'aa di la + sya fii qo)
 2. `AQLA DALEELI NAYIFA - AKAL PEMIKIRAN PEMIMPIN YANG TINGGI (sebut 'aq la + da lii li + na yi fa)
 3. `ARSHIY MUNAARA - SINGGAHSANA YANG BERCAHAYA (sebut'ar shiy + mu naa ra)
 4. ADHALIYYA LAYYINA (أضاليا لَيّنَة) - DAHLIA YANG LEMBUT (sebut a dho liy ya + lai yi na)
 5. ARSAA HARIKA - YG TEGUH YANG CERDAS YANG RAJIN (sebut ar saa + ha ri ka)
 6. AYDINA QAFIYYA - KEKUATAN KAMI YANG MEMULIAKAN (sebut ai di na + qo fiy ya)
 7. AYSAARA `ILMA - KEKAYAAN ILMU PENGETAHUAN (sebut ai saa ra + 'il ma)
 8. AZRA NUHAA (أزر نهى) - KEKUATAN AKAL (sebut az ra + nu haa)
 9. BISYRA HAADIFA - KHABAR GEMBIRA YANG BERWAWASAN (sebut bish ra + haa di fa)
 10. DURRA TAHAANIY - MUTIARA TAHNIAH (sebut dur ra + ta haa niy)
 11. DZURWAH HAYYINA - YANG TERBAIK YANG MUDAH (sebut dzur wah + hai yi na)
 12. FAHEEMA `AREEFA (فهيمة عريفة) - ORANG YANG FAHAM YANG TAHU (sebut fa hii ma + 'a rii fa)
 13. FAKHMA ZIHHEEDA - YANG CANTIK YANG ZUHUD (sebut fakh ma + zih hii da)
 14. FAQEEHA MUUSIRA - ORANG YANG BIJAK YANG KAYA (sebut fa qii ha + muu si ra)
 15. FIKRA `AQEELA (فكرعقيلة) - PEMIKIRAN YANG BIJAK (sebut fik ra + 'a qii la)
 16. FIKRA SYAARIHA - PEMIKIRAN YANG MENJELASKAN SESUATU (sebut fik ra + syaa ri ha)
 17. FIRRAH MUZZHIRA - SENYUMAN YANG CANTIK YANG BERCAHAYA (sebut fir rah + muzz hi ra)
 18. FITHRAH NAUWARA - FITRAH YANG BERCAHAYA (sebut fith rah + nau wa ra)
 19. GHANIYYA HAAJIDA - ORANG YANG KAYA YANG BERTAHAJUD (sebut gho niy ya + haa ji da)
 20. HAANIY ZUFARA - ORANG YANG CERIA YANG BERANI (sebut haa niy + zu fa ra)
 21. HANAA NAYYIRA (هنا نيرة) - KEBAHAGIAAN YANG BERCAHAYA (sebut ha naa + nai yi ra)
 22. HAYNA SYAEEQA - KELEMBUTAN YANG MEMPESONA (sebut hai na + sya ee qo)
 23. HILYA 'AYSHINA - PERMATA KEHIDUPAN KAMI (sebut hil ya + 'ai shi na)
 24. ILFA FUDHLAA - KASIH SAYANG YANG TERBAIK (sebut il fa + fudh laa)
 25. IZZDIHARA `AREEQA - PERKEMBANGAN YANG MULIA KETURUNANNYA (sebut izz di ha ra + 'a rii qo) K
 26. AISA DARIYA - KECERDIKAN YANG MENGETAHUI (sebut kai sa + da ri ya)
 27. KARISA MAADIHA - ORANG YANG PENUH ILMU DI DADA YANG MEMUJI (sebut ka ri sa + maa di ha)
 28. KIISA `ULYAA - YANG CERDIK YANG TINGGI (sebut kii sa + 'ul yaa)
 29. LAYNA KHAALISA - KELEMBUTAN YANG SUCI (sebut lai na + khoo li so)
 30. LEENIY MASYKURA- KELEMBUTANKU YANG DISYUKURI (sebut lii niy + mash ku ra)
 31. LIYANAH ZUHAYRA - KELEMBUTAN KUNTUMAN BUNGA (sebut li ya nah + zu hai ra)
 32. MAAHIYRA SYAFEEQA (ماهرة شفيقة) - ORANG YANG MAHIR YANG PENYAYANG (sebut maa hiy ra + sya fii qo)
 33. MAYAASIRA DARWEESHA - KESENANGAN YANG WARAK (sebut ma yaa si ra + dar wii sha)
 34. MEEZAH KAMILA - KEISTIMEWAAN YANG SEMPURNA (sebut mii zah + ka mi la)
 35. MULAYKA ANEESA - PERMAISURI KECIL YANG SOPAN (sebut mu lai ka + a nii sa)
 36. MUNAA 'ALYAANA - IMPIAN YANG MULIA (sebut mu naa + 'al yaa na)
 37. MUNAA NAQIYYA - IMPIAN YANG SUCI (sebut mu naa + na qiy ya)
 38. MUNAA ZAHRAANIYYA - IMPIAN YANG BERCAHAYA (sebut mu naa + zah raa niy ya)
 39. NAZHLIYYA SAHLAH - YG CANTIK YANG MUDAH (sebut nazh liy ya + sah lah)
 40. NISREEN NAJIHA - BUNGA MAWAR YG BERJAYA (sebut nis riin + na ji ha)
 41. QAREENA `ADANIYYA - TEMAN YANG MULIA AKHLAKNYA (sebut qo rii na + 'a da niy ya)
 42. QAYLA SHAFINA (قيلة شفنة) - PEMIMPIN YANG BIJAK (sebut qoi la + sha fi na)
 43. QISTHIY DAARISA - KEADILAN ORANG YANG BELAJAR (sebut qis thiy + daa ri sa)
 44. RASANAH MALEEHA - KETENANGAN YANG CANTIK (sebut ra sa nah + ma lii ha)
 45. RAYYISA SHIYARA - KETUA YANG CANTIK (sebut rai yi sa + shi ya ra)
 46. RAZANA MUKRIMA - KETENANGAN YANG MEMULIAKAN (sebut ra za na + muk ri ma)
 47. RIFAH ZAREERA (رفة زريرة) - YANG BERKILAUAN YANG CERDIK (sebut ri fah + za rii ra)
 48. SYARAFANA NAZHEEFA - KEMULIAAN KAMI YG SUCI BERSIH (sebut sya ra fa na + na zhii fa)
 49. SYARWA ZAREERA - MADU YANG BIJAK (sebut shar wa + za rii ra)
 50. UHAYLA NIHREERA (أحيلى نحريرة) - ALANGKAH MANISNYA ORANG YANG MAHIR (sebut u hai la + nih rii ra)
 51. UMAYRA FAATINA (أميرة فاتن) - PUTERI KECIL YANG CANTIK (sebut u mai ra + fa ti na
 52. USWAH QADDURA - CONTOH YANG KUAT (sebut us wah + qod du ra)
 53. WILFA SYAKURA - TEMAN YANG BANYAK BERSYUKUR (sebut wil fa + sya ku ra)
 54. WUDDA DURRIYYA (ود دري) - KASIH SAYANG YANG BERSINAR-SINAR (sebut wud da + dur riy ya)
 55. WUDDA QAREEHA (ود قريحة) - KASIH SAYANG YANG BIJAKSANA/YG BIJAK (sebut wud da + qo rii ha)
 56. WUDDA QAREESHA - KASIH SAYANG YANG BERANI (sebut wud da + qo rii sha)
 57. YASAMEEN SAHHARA - BUNGA MELUR YANG MEMBUAT ORANG TERPANA (sebut ya sa miin + sah ha ra)
 58. YASHMI BAHEERA - PERMATA YANG PEMURAH (sebut yash mi + ba hii ra)
 59. YASHMI FU'ADINA - PERMATA HATI KAMI (sebut yash mi + fu 'a dina)
 60. ZAHRA RIFAH (زهرة رفة) - BUNGA YANG BERSERI-SERI (sebut zah ra + ri fah)
 61. ZAHRA SYAWILA - BUNGA YANG RAJIN (sebut zah ra + sya wi la)
 62. ZAHRIYYA FAWZANA - BUNGA KEJAYAAN KAMI (sebut zah riy ya + fau za na)

NOTA KAKI
ejaan double ee, ii, aa tu baca 2 harakat macam kita mengaji tu. Nama yang ada tanda ` maknanya kene sebut dengan huruf ain.


Kredit: #NNIYB 

You Might Also Like

2 insan comel komen

 1. perrrghhh berbelit nk sebut ni... ;-)

  ReplyDelete
 2. Tengok nama sedap-sedap ni mesti tak tahu nak memilih nanti :)

  ReplyDelete


Please leave your comments ladies and gentleman.Thank you so much for reading!